Colette

Home

Unieważnienie legitymacji

Fundacja "Zwierzęta Krakowa" niniejszym oznajmia, że wszystkie legitymacje członkowskie wydane przed 30.12.2016 roku zostały unieważnione na mocy uchwały Zarządu Fundacji. Od 30.12.2016 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji członkowskich zawierający m.in. zdjęcie osoby, której wydano legitymację.